Home

 About me

I work as a freelance industrial designer and my office is located in Söråker, Sweden.

I am 50 years old and originally I come from Vännäs in Västerbotten.

I have studied at Beckmans School of design in Stockholm and I have designed all from a living exhibition showroom to patent a nebulizer for a respirator for intensive care patients, so I have a broad alignment.

Many of the the products I have designed for the companies I work for, has been patented.


Do not hesitate to contact me if you want to start a collaboration or just consult me.

No project is too big or too small.

All major products have once been "just" an idea!

Jag arbetar som frilansande industridesigner och har mitt kontor i Söråker, Sverige.

Jag är 50 år och kommer ursprungligen från Vännäs i Västerbotten. Utbildad på Beckmans Designskola i Stockholm och jag har ritat allt från visningslägenhet på Bomässa till att patentera en nebulisator till en respirator för intensivvårdspatienter, så jag har en bred inriktning.

Många av produkterna jag har ritat för mina uppdragsgivare har blivit patenterade.


Jag behärskar 3D program bra och gör även arbetsritningar för tillverkningsverktyg.

Tveka inte att höra av er om ni vill starta ett samarbete eller bara höra er för.

Inga projekt är för stora eller för små.

Alla stora produkter har en gång varit "bara" en idé!

 My philosophy

 The function has a great importance for me. The use of the product shall feel natural and work well for a everyday use.

The harmony between form and function would I like to join with a joyfulness I hope the user will feel.

My ambitions is to avoid common patterns and expected shapes and I would like to communicate a feeling of "wow"

"Funktionen är otroligt viktig för mig. Själva användandet ska kännas naturligt och underlätta vardagen. Harmonin mellan form och funktion vill jag möta upp med en lekfull design som jag önskar att betraktaren och användaren ska känna.

Mina ambitioner är att frångå gamla mönster och förväntade former. Jag hoppas kunna förmedla en känsla av "wow”.

Design:

Mattias Mikaelsson

 Companies I work for